VILKÅR FOR SERVICE

Følgende vilkår og betingelser («Avtalen») regulerer all bruk av mylittlecherie.com-nettstedet («nettstedet») og tjenestene som er tilgjengelige på eller på nettstedet (sammen med nettstedet, «tjenesten»). Tjenesten eies og drives av MM Design AB, et selskap innlemmet under lovene i Sverige, mylittlecherie.com illustrerer og skriver ut plakater og er tilpasset («Produkter») direkte til kunder («Kunder»). Tjenesten tilbys under forutsetning av at du («Brukeren») aksepterer alle vilkårene og betingelsene heri og alle andre driftsregler, retningslinjer og prosedyrer som kan publiseres fra tid til annen på nettstedet av My Little Chérie. Hvis du ikke godtar denne avtalen, ikke bruk nettstedet.

1. Kunder

1.1 Kunden bekrefter overfor My Little Chérie at hvis kunden er en enkeltperson (dvs. ikke et selskap), er kunden minst 18 år gammel. Kunden bekrefter også at det er lovlig tillatt å bruke Tjenesten, og tar fullt ansvar for valg og bruk av Tjenesten. Denne avtalen er ugyldig der det er forbudt ved lov, og retten til å få tilgang til tjenesten er tilbakekalt i slike jurisdiksjoner.

2. Ansvar for nettstedets kunder og besøkende

2.1 My Little Chérie forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre denne avtalen, avgifter, gebyrer, vilkår når som helst. Brukeren er ansvarlig for å gjennomgå og gjøre seg kjent med slike endringer. Bruken av tjenesten av brukeren etter slik melding utgjør brukerens aksept av vilkårene og betingelsene for endringer som endret.

3. Personopplysninger

3.1 Brudd på noen artikler i denne avtalen eller andre regler vil forby brukere å bruke nettstedet.

3.2 Uten å begrense andre rettsmidler, kan vi begrense, suspendere eller avslutte tjenesten vår, forby tilgang til nettstedet vårt, forsinke eller fjerne vertsbasert innhold, og ta tekniske og juridiske skritt for å holde brukere utenfor nettstedet hvis vi tror at de skaper problemer, evt. juridiske forpliktelser, eller opptrer i strid med bokstaven eller ånden i retningslinjene våre.

4. Betalinger og gebyrer

4.1 Når du bestiller et produkt vil du bli belastet deretter gjeldende avgifter, som vi kan endre fra tid til annen (for eksempel når vi har salg eller tilbyr deg rabatt på basisproduktprisen). Vi kan velge å midlertidig endre gebyrene for produktene våre.

4.2 Ved å legge inn en bestilling gjennom nettstedet bekrefter du at du har juridisk rett til å bruke betalingsmidlene som tilbys, og i tilfelle av kortbetalinger, at du enten er kortinnehaveren eller har kortinnehaverens uttrykkelige tillatelse til å bruke kortet til å effektuere betaling.

4.3 Vi kan nekte å behandle en transaksjon av en hvilken som helst grunn eller nekte tjenesten til noen når som helst etter eget skjønn. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart på grunn av å nekte eller suspendere en transaksjon etter at behandlingen har startet.

4.4 Brukeren er ansvarlig for å betale alle avgifter, betalinger og gjeldende skatter knyttet til nettstedet og produktene våre. Etter å ha mottatt bestillingen din vil du motta en e-post fra oss som bekrefter detaljene, beskrivelsen og prisen for produktene som er bestilt.

4.5 Betaling av totalprisen må gjøres i sin helhet før forsendelse av dine produkter.

5. Omsetningsavgift og egendefinert

5.1 Hvis kunden befinner seg utenfor EUs eller Norges territorium, er kunden ansvarlig for å betale omsetningsavgift (som aktuelt innenfor hver jurisdiksjon). My Little Chérie vil ikke holdes ansvarlig for slik salgsavgift. Hvis kunden befinner seg innenfor EU eller Norge, er salgsavgift inkludert i prisen på produktet.

5.2 Kunder utenfor EU kan bli pålagt å betale toll (som aktuelt innenfor hver jurisdiksjon). My Little Chérie vil ikke holdes ansvarlig for slike plikter.

6. Frakt, retur og angrerett

6.1 Fra det øyeblikket bestillingen din er lagt inn, har du 6 timer på deg til å endre bestillingen.

6.2 My Little Chérie vil gjennomgå erstatning av produkter eller refusjonsforespørsler innen 14 dager etter bestilling. Hvis et produkt mangler, er skadet eller gjenstand for trykkfeil, vil My Little Chérie erstatte det feilaktige produktet med et nytt produkt. For å utstede en refusjonsprosess basert på de nevnte årsakene, kontakt info@mylittlecherie.com . Refusjonsforespørsler vil bli behandlet innen fem (5) virkedager. For ordens skyld er ikke My Little Chérie ansvarlig for situasjoner hvor Kunden har oppgitt uriktige opplysninger, for eksempel feil Kundenavn eller adresse. I slike tilfeller vil det påløpe en ekstra betaling.

6.3 På grunn av individualiseringen av Produktet er det ingen angrerett for Produktet etter bestilling.

7. Beskrivelse av produkter

7.1 Mens mange komponentdeler av produktene våre er standard, er alle produkter som er tilgjengelige for kjøp beskrevet på deres spesifikke designside på nettstedet vårt. Vi prøver alltid å representere hvert design så nøyaktig som mulig.

7.2 Vi har en policy for kontinuerlig produktutvikling, slik at vi kan gi deg det vi anser som det beste designet kombinert med best ytelse, og forbeholder oss derfor retten til å endre spesifikasjonene til produktene, deres pris og emballasje uten forvarsel. Før du bestiller, inviterer vi deg derfor til å ta en nærmere titt på produktbeskrivelsen og designen.

7.3 Vi gjør vårt beste for å gi deg de beste bildene og beskrivelsene, men kan dessverre ikke garantere at farger og detaljer i nettsidebilder er 100 % nøyaktige representasjoner av produktet.

8. Kjøp av produkter

8.1 Bestillingen din representerer et tilbud til oss om å kjøpe et produkt som er akseptert av oss når vi har sendt deg en e-postbekreftelse. Ethvert produkt på samme bestilling som vi ikke har bekreftet i en ordrebekreftelse på e-post, utgjør ikke en del av den kontrakten.

8.2 My Little Chèrie skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for spesielle tap på grunn av spesifikke omstendigheter til brukeren og/eller kunden, indirekte tap eller følgetap eller bortkastede utgifter.

8.3 Bestillinger legges og mottas eksklusivt via nettstedet. Før du bestiller fra oss, er det kundens ansvar å kontrollere og fastslå full evne til å motta produktene. Korrekt kundeadresse og postnummer/postnummer, brukerens oppdaterte telefonnummer og e-postadresse er helt nødvendig for å sikre vellykket levering av produkter.

8.4 All informasjon som blir spurt på betalingssiden må fylles ut nøyaktig og nøyaktig. My Little Chèrie vil ikke være ansvarlig for tapt levering på grunn av feil leveringsadresse eller et upassende telefonnummer. Hvis du ønsker å be om endring av leveringsadressen, gi beskjed om endring av telefonnummer eller andre spesielle krav, vennligst kontakt My Little Chèrie.

9. Levering

9.1 My Little Chèriediver til brukere/kunder til de fleste steder i verden. My Little Chèrie tilbyr alltid gratis frakt.

9.2 My Little Chèrie kan ikke garantere leveringsdatoer og påtar seg intet ansvar, bortsett fra å informere deg om kjente forsinkelser, for produkter som er levert etter estimert leveringsdato. Leveringstidene som er oppført på nettsiden er kun et gjennomsnittlig estimat, og noen leveringer kan ta lengre tid, alternativt leveres mye raskere. Alle leveringsestimater gitt på tidspunktet for plassering og bekreftelse av bestilling kan endres. Uansett vil vi gjøre vårt beste for å kontakte deg og informere deg om alle endringer. Vi prøver vårt beste for å gjøre levering av produktet så enkelt som mulig.

Eierskapet til produktene vil kun overføres til kundene når vi mottar full betaling av alle skyldige beløp i forbindelse med produktene, inkludert leveringskostnader.

10. Slipp

10.1 Du fritar oss (og våre offiserer, direktører, agenter, datterselskaper, joint ventures og ansatte) fra krav, krav og skader (faktiske og følgeskader) av enhver art og natur, kjent og ukjent, som oppstår som følge av eller på noen måte forbundet med slike tvister. Du samtykker i at My Little Chèrie ikke har noen kontroll over og ikke garanterer leveringen av de annonserte samarbeidene, og at My Little Chèrie skal frigjøres fra enhver skade som følge av manglende evne til å motta noen fordeler ved et forventet samarbeid.

11. Personopplysninger og informasjonskapsler

11.1 Ved å godkjenne avtalen aksepterer kunden bruken av informasjonskapsler på nettstedet. Videre aksepterer Kunden at My Little Chèrie vil lagre og bruke relevante personopplysninger om Kunden for å levere Produktet.

12. Erstatning

12.1 Du vil holde My Little Chèrie (og dets ledere, direktører, agenter, datterselskaper, joint ventures og ansatte) skadesløs fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller som følge av din brudd på denne avtalen, eller ditt brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart.

13. Lov og jurisdiksjon.

13.1 Hvis det oppstår en tvist mellom deg og My Little Chèrie, oppfordrer vi deg sterkt til først å kontakte oss direkte for å finne en løsning. Vi vil vurdere rimelige forespørsler om å løse tvisten gjennom alternative tvisteløsningsprosedyrer, for eksempel mekling eller voldgift, som alternativer til rettssaker.

13.2 Kontrakter for kjøp av produkter via nettstedet vårt og enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem eller deres gjenstand eller dannelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav) må løses av en domstol i Sverige.

13.3 Enhver tvist eller ethvert krav som oppstår fra eller i forbindelse med avtalen eller dens dannelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav) vil være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Sverige.

14. Generelt

14.1 Ingen byrå, partnerskap, joint venture, ansatt-arbeidsgiver, franchisegiver-franchisetaker-forhold, etc. er ment eller opprettet av denne avtalen.

14.2 Du erkjenner at du har alle nødvendige tillatelser for å gi oss kundens personopplysninger for å oppfylle denne avtalen.

Avsnitt

14.3 Hvis en bestemmelse i denne avtalen anses å være ugyldig eller ikke håndhevbar, skal denne bestemmelsen oppheves og de resterende bestemmelsene håndheves. Etter eget skjønn kan vi tildele denne avtalen etter varsel til deg. Overskrifter er kun for referanseformål og begrenser ikke omfanget eller omfanget av en slik del. Vår unnlatelse av å handle med hensyn til et brudd fra deg eller andre gir ikke avkall på vår rett til å handle med hensyn til påfølgende eller lignende brudd. Vi garanterer ikke at vi vil iverksette tiltak mot alle brudd på denne avtalen.